Pantiyasa, I. W., and I. M. Arnawa. “PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN DAYA TARIK WISATA SANGEH, ABIANSEMAL, BADUNG”. Jurnal Ilmiah Hospitality Management, Vol. 7, no. 1, Feb. 2018, pp. 19-32, doi:10.22334/jihm.v7i1.32.