PANTIYASA, I. W.; ARNAWA, I. M. PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN DAYA TARIK WISATA SANGEH, ABIANSEMAL, BADUNG. Jurnal Ilmiah Hospitality Management, v. 7, n. 1, p. 19-32, 5 Feb. 2018.