(1)
Artajaya, M. TUNTUTAN KERJA PRAMUWISATA BERBAHASA JERMAN DALAM ERA GLOBALISASI PADA BIRO PERJALANAN WISATA DI KABUPATEN BADUNG. JIHM 2018, 7, 89-98.